A kezdetekről, a régebbi eseményekről
A közelmúlt és napjaink tevékenységei
A jövőre vonatkozó elképzelések

Napjaink számítástechnikával szemben támasztott igénye rohamosan, szinte észrevétlenül és igen gyorsan változik.
Az ezzel való lépéstartás feltétlenül szükséges, különben a lemaradás behozhatatlanná válik.
Tervezzük a meglévő, eddig kialakított honlapok frissítését, korszerűsítését, a mai igényekhez való felzárkoztatását.