A kezdetekről, a régebbi eseményekről
A közelmúlt és napjaink tevékenységei

A vállalkozás fennmaradásának működtetésének és a többéves kemény munkával megszerzett ügyfélkör megtartásának érdekében alkalmazkodni kell a piacgazdaság jelenlegi igényeihez, feladataihoz. Ez magával hozza a felmerülő régi ügyfelek folyamatos és azonos szinten történő kiszolgálása mellett a leggyakrabban ajánlás alapján jelentkező, minket megkereső új ügyfelek szinvonalas kiszolgálását is.
Ez bizonyos értelemben a jelenleg folyó munkában jelentős mértékű változást, profilmódosulást is eredményezett.
A közelmúltban megkezdett honlap arculattervezés és programozás feladatainak ellátásában, a szakmai színvonal emelése érdekében szükség volt egy külső szakember segítségének az igénybevételére is. Erre a feladatra kiválóan alkalmas munkatárs csatlakozása a honlapok külső megjelenésének (design), színvonalának jelentős javulását vonta maga után.
A feledatok igény szerinti ellátására folyamatos tanulásra, fejlődésre, fejlesztésre, a területet jobban ismerő szakemberek segítségének igénybevételére is szükség van.

A jövőre vonatkozó elképzelések